วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.วิภาดา นามสกุล จันทรืไพศรี

ชื่อเล่น ใหม่

เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2534

กำลังศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

อายุ 18 ปี

ที่อยู่ ข3 558/1 ถ.ชลประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ 086-8384043

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น