วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าไม่ชั่วไม่เสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกขัดกับธรรมะ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 4
อาจารยืสอนวิธีการดาวโหลดคลิปวีดีโอโดยมี 2 ทางเลือกคือ http://www.keepvid.com/ และ http://www.mediaconverter.org แล้วอาจารย์ยังสอนการลงโปรแกรมว่าต้องทำอย่างไรบ้าง crack อย่างไร เป็นต้น

สัปดาห์ที่ 3
การบ้านมีมาเรื่อยๆๆค่ะ แต่อย่ามาแบบถี่ๆๆนะคะ


บางงานหนูก็งง งง งง มากๆๆ


แต่หนูก็ผ่านมาได้ค่ะ


เอาไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาบ่นให้ฟังต่อ

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.วิภาดา นามสกุล จันทรืไพศรี

ชื่อเล่น ใหม่

เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2534

กำลังศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

อายุ 18 ปี

ที่อยู่ ข3 558/1 ถ.ชลประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก

เบอร์โทรศัพท์ 086-8384043

ความคาดหวังรายวิชา

1.คาดหวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง blog
2.คาดหวังว่าจะต้องมี blog เป็นของตัวเอง
3.คาดหวังว่าจะได้เข้าใจว่าการสร้าง blog มีความสำคัญอย่างไร
4.คาดหวังว่าทุกคนจะต้องสร้าง blog เป็น