วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

1.คาดหวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง blog
2.คาดหวังว่าจะต้องมี blog เป็นของตัวเอง
3.คาดหวังว่าจะได้เข้าใจว่าการสร้าง blog มีความสำคัญอย่างไร
4.คาดหวังว่าทุกคนจะต้องสร้าง blog เป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น